Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Політика у сфері якості

Політика у сфері якості ТОВ «Прикарпатенерготрейд» є вираженням місії, цінностей та стратегії компанії. Наша ціль - постійно розвиватись, дбаючи про добробут клієнтів та працівників, бути найкращою компанією з постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим клієнтам (на території Івано-Франківської області) та постачання енергоресурсів для бізнес-клієнтів в Україні.

Для досягнення цієї мети одним із важливих стратегічних напрямків Товариство вибрало створення та розвиток системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Це інструмент, що забезпечить ідентифікацію, управління та вдосконалення бізнес-процесів для ефективного та якісного керування процесами постачання енергоресурсів кожному споживачу. Результатом впровадження системи має стати надання нашим клієнтам послуг з гарантовано високим рівнем якості, що відповідає їх потребам.

Політика базується на творчій участі кожного працівника в системі менеджменту якості та спрямована на постійне удосконалення системи.

Очікувані вигоди від впровадження системи менеджменту якості:

  • для споживачів – постійне та систематичне вивчення потреб та покращення якості послуг; своєчасне встановлення причин недоліків, аналіз та розробка заходів, спрямованих на їх усунення; прагнення до високої культури обслуговування; зрозумілість, прозорість та доступність послуг Товариства;
  • для постачальників енергоресурсів – гарантовані розрахунки, довгострокові та стабільні взаємовідносини, плідна співпраця;
  • для співробітників – стабільна робота, максимальна реалізація можливостей, сприяння професійному та кар’єрному зростанню; справедлива заробітна плата, що залежить від особистого внеску кожного; залучення в процес досягнення стратегічних цілей Товариства; комфортні умови праці;
  • для акціонерів – висока вартість Товариства, дивіденди за акціями;
  • для суспільства – дисциплінована та ретельна сплата належних податків; суттєвий внесок у розвиток вітчизняної енергетичної галузі; участь в соціальних проєктах.

Політика в сфері якості реалізується через:

  • постійний аналіз рівня задоволеності споживачів;
  • оптимізацію системи управління та внутрішнє удосконалення через систему стратегічного управління та систему менеджменту якості;
  • безумовне виконання всіх вимог нормативної документації.

Політика забезпечує основу для визначення та аналізу досягнення цілей у сфері якості, які встановлені в межах Товариства.

Вище керівництво Товариства бере на себе відповідальність за результативність та постійне вдосконалення системи управління якістю; впровадження та використання процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення; створення умов, економічних стимулів і виділення необхідних ресурсів для реалізації політики у сфері якості.

У 2021 року ТОВ "Прикарпатенерготрейд" успішно пройшов зовнішній аудит від «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» та отримав сертифікат ISO 9001-2015, що підтверджує дотримання міжнародних стандартів якості надання послуг.