067 50 40 200 066 50 40 200
phone phone 067 50 40 200 066 50 40 200

Як укласти договір про постачання електричної енергії?

Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції. Також необхідно заповнити заяву-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, де вказати обрану комерційну пропозицію. Комерційна пропозиція є невідємним додатком до договору. Разом із заповненою заявою-приєднання потрібно звернутися у центри обслуговування клієнтів ТОВ «Прикарпатенерготрейд».

Разом із заявою-приєднання споживач також надає:

 1. для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:
 • копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб,
 • копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;
 • витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
 • інші документи передбачені Правилами роздрібного ринку електроенергії;
 1. для фізичних осіб:
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
 1. у визначених законодавством випадках:
 • копію декларації  про готовність об’єкта експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
 • копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики).
 1. документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з оператором системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу(передачі), інформацію про присвоєння ЕІС-код).

Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об'єктом у певний період часу одним електропостачальником відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції.