Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Антикорупційна програма

Антикорупційна програма ТОВ «Прикарпатенерготрейд» є ключовим елементом антикорупційної політики компанії та комплексом правил, стандартів і процедур, спрямованих на зменшення впливу корупції у діяльності Товариства.

Антикорупційна програма, заснована на нульовій терпимості до корупції, є основою для сталого розвитку Товариства та його корпоративної культури. Це документ, виконання якого сприяє формуванню негативного ставлення працівників до корупції. Він визначає правила, стандарти і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції.

Цією Антикорупційною програмою ТОВ «Прикарпатенерготрейд» проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів корупції.

Виконання антикорупційної програми є гарантією створення ефективної системи запобігання і протидії корупції, впровадження механізмів прозорості, відкритості, зниження корупційних ризиків у діяльності Товариства та доброчесності його представників.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" (переглянути)