Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Перелік документів для укладання договору про постачання електроенергії

Перелік документів для фізичних осіб:

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків (копія паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від ідентифікаційного коду і мають про це відмітку в паспорті);
  • копія документа на право власності чи користування приміщенням або земельною ділянкою, на якій немає будівлі;
  • копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копія декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для будівельних майданчиків)*;
  • документи, що підтверджують наявність договору з оператором системи розподілу (паспорт точки розподілу, інформація про присвоєний ЕІС-код).

*у визначених законодавством випадках