Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція для населення (діє до 31.12.2019)

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1. Ціна (тариф) електричної енергії встановлюється в розмірі ціни на універсальні послуги для побутових споживачів. Можливе здійснення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу.

2. Розрахунковий період - календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який починається з 01 числа поточного місяця та триває до 31 числа (включно)).

3. Спосіб оплати: оплата за фактично спожиту електроенергію відповідно до даних комерційного обліку.

4. Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії – Постачальнику.

5. Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу у місяці, наступному за розрахунковим.

Не отримання Споживачем рахунку Постачальника не звільняє Споживача від виконання зобов’язань з оплати електричної енергії.

Для можливості отримання рахунку Постачальника електронною поштою чи у «Персональному кабінеті», Споживач повинен вказати електронну адресу в заяві-приєднаннячи зареєструватися у «Персональному кабінеті».

6. Термін оплати рахунків – 10 робочих днів від дати отримання рахунка, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

7. Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Споживач може здійснювати оплату за спожиту електричну енергію:

 • у системі онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет). Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:

- електронна пошта ___________@___________;

- ім’я та прізвище відповідальної особи ____________________;

- номер мобільного телефону __________________.

 • через платіжні термінали чи системи інтернет-розрахунків;
 • у банківських відділеннях;
 • у відділеннях зв’язку ПАТ «Укрпошти»;
 • в інший не заборонений заборонений законодавством спосіб.

7.1. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє:

 • через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,
 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,
 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,
 • в центрах обслуговування споживачів,
 • тощо.

8. Пільги, субсидії надаються у порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

9. Штрафні санкції за порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором – відсутні.

10. Штрафні санкції за дострокове припинення Договору з ініціативи Споживача (без попередження в термін) – відсутні.

11. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Термін дії договору: до "____"_____________20__р.

13. Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

 • Термін дії договору в частині постачання електроенергії встановлюється наступним чином: для власників об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору у разі згоди Сторін; для користувачів об’єктів – на термін, зазначений у документі, який підтверджує право користування; для будівельних майданчиків – на термін, зазначений у дозвільних документах. В частині зобов’язань сторін, що виникли під час його дії, для всіх споживачів до повного їх виконання.
 • Інформація про наявність пільг станом на день укладання Договору повинна бути зазаначена в заяві-приєднання. Якщо Споживач або члени його сімї отримають право на пільги з оплати електричної енергії , то вони повинні негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.