067 50 40 200 066 50 40 200 0342 59 45 50
phone phone 067 50 40 200 066 50 40 200 0342 59 45 50

Комерційна пропозиція для населення (діє до 31.12.2019)

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1. Ціна (тариф) електричної енергії встановлюється в розмірі ціни на універсальні послуги для побутових споживачів. Можливе здійснення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу.

2. Розрахунковий період - календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який починається з 01 числа поточного місяця та триває до 31 числа (включно)).

3. Спосіб оплати: оплата за фактично спожиту електроенергію відповідно до даних комерційного обліку.

4. Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії – Постачальнику.

5. Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу у місяці, наступному за розрахунковим.

Не отримання Споживачем рахунку Постачальника не звільняє Споживача від виконання зобов’язань з оплати електричної енергії.

Для можливості отримання рахунку Постачальника електронною поштою чи у «Персональному кабінеті», Споживач повинен вказати електронну адресу в заяві-приєднаннячи зареєструватися у «Персональному кабінеті».

6. Термін оплати рахунків – 10 робочих днів від дати отримання рахунка, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

7. Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Споживач може здійснювати оплату за спожиту електричну енергію:

 • у системі онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет). Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:

- електронна пошта ___________@___________;

- ім’я та прізвище відповідальної особи ____________________;

- номер мобільного телефону __________________.

 • через платіжні термінали чи системи інтернет-розрахунків;
 • у банківських відділеннях;
 • у відділеннях зв’язку ПАТ «Укрпошти»;
 • в інший не заборонений заборонений законодавством спосіб.

7.1. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє:

 • через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,
 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,
 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,
 • в центрах обслуговування споживачів,
 • тощо.

8. Пільги, субсидії надаються у порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

9. Штрафні санкції за порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором – відсутні.

10. Штрафні санкції за дострокове припинення Договору з ініціативи Споживача (без попередження в термін) – відсутні.

11. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Термін дії договору: до "____"_____________20__р.

13. Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

 • Термін дії договору в частині постачання електроенергії встановлюється наступним чином: для власників об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору у разі згоди Сторін; для користувачів об’єктів – на термін, зазначений у документі, який підтверджує право користування; для будівельних майданчиків – на термін, зазначений у дозвільних документах. В частині зобов’язань сторін, що виникли під час його дії, для всіх споживачів до повного їх виконання.
 • Інформація про наявність пільг станом на день укладення Договору повинна бути зазаначена в заяві-приєднання. Якщо Споживач або члени його сімї отримають право на пільги з оплати електричної енергії , то вони повинні негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.