Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція «Для малого підприємництва (попередня оплата)» (діє до 31.12.2019)

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1. Дана комерційна пропозиція застосовується для споживачів - місячне споживання яких до 50 тис. кВт*год.

2. Розрахунки за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, сформованими відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП.

3. Розрахунковий період - календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який починається з 01 числа поточного місяця та триває до 31 числа (включно)).

4. Спосіб оплати: попередня оплата вартості електроенергії у розмірі 100 %  обсягу постачання електричної енергії споживання вказаного згідно Додатку 3 до договору про постачання електричної енергії з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку.

5. Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії – Постачальнику.

6. Термін надання остаточного рахунка за спожиту електроенергію електропостачальником – протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації про обсяги споживання, згідно з даними комерційного обліку.

7. Термін оплати рахунків – 5 робочих днів від дати отримання рахунка.

8. Здійснення розрахунків за електричну енергію – система онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет).

Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:

  • ім’я та прізвище відповідальної особи____________________;
  • електронна пошта___________@___________;
  • номер мобільного телефону__________________.

8.1 Онлайн-розрахунки Сторони проводять в електронному вигляді, а саме: акти, рахунки, повідомлення про припинення постачання електроенергії, акти звірки та інші документи (далі - Документи), якими Сторони здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору надаються Сторонами в електронному вигляді через  Персональний кабінет. Такі електронні документи визначаються Сторонами, як офіційні.

8.2 Споживач самостійно отримує рахунок на оплату електричної енергії не пізніше 4 (четвертого) календарного дня наступного за розрахунковим періодом у Персональному кабінеті. У разі відсутності можливості отримання/відправлення електронних документів через Персональний кабінет, Споживач зобов’язаний подати/отримати документи в паперовому вигляді наручно у центрі обслуговування клієнтів Постачальника не пізніше 4 (четвертого) календарного дня наступного за розрахунковим. Якщо рахунок за електроенергію не був отриманий Споживачем ні через Персональний кабінет, ні у паперовому вигляді у Постачальника на 4 (четвертий) календарний день наступний за розрахунковим – він вважається таким, що вручений Постачальником Споживачу 4 (четвертого) календарного дня наступного за розрахунковим місяцем та Споживач вважається з ними ознайомлений. Строк оплати такого рахунку обчислюється з наступного робочого дня після його вручення.

8.3 Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє на електронну пошту Споживача та/або номер мобільного телефону (вказані у цьому Договорі). У разі зміни реєстраційних даних Споживач зобов’язується повідомити Постачальника про такі зміни та підписати додаткову угоду. У випадку неповідомлення Споживачем Постачальника про зміну реєстраційних даних, відповідальність за невиконання, або неналежне виконання умов Договору несе Споживач. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до Персонального кабінету та унікальний код Споживача.

9. За порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу враховуючи день фактичної оплати, 3 % річних та інфляційні збитки. Дана сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

10. Штрафні санкції за дострокове припинення Договору з ініціативи Споживача (без попередження в термін) – відсутні.

11. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Термін дії договору: до 31.12.2019.

13. Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

Термін дії договору електроенергії встановлюється наступним чином: для власників об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення дії договору жодною із Сторін не буде заявлено про його припинення; для користувачів об’єктів – на термін, зазначений у документі, який підтверджує право користування; для будівельних майданчиків – на термін, зазначений у дозвільних документах. В частині зобов’язань сторін, що виникли під час його дії, для всіх споживачів - до повного їх виконання.

Термін дії договору не може перевищувати термін дії договору споживача про надання послуг з розподілу.