Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція №1.1 для населення з 01.01.2020 по 16.09.2020

«Для дому із застосуванням цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби»

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1.Ця комерційна пропозиція застосовується для

1.1 Побутових споживачів - фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність.

2.Ціна (тариф) електричної енергії.

2.1. Розрахунок за спожиту електроенергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку),затвердженої Регулятором.

2.2. Можливе здійснення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу.

2.3. Інформація щодо розмірів та порядку застосування тарифів для населення розміщується на сайті Регулятора www.nerc.gov.ua .

3.Розрахунковий період.

3.1. Календарний місяць (починаючи з першого по останній день кожного місяця).

4.Спосіб оплати.

4.1 Оплата за фактично спожиту електроенергію відповідно до даних комерційного обліку.

5.Спосіб оплати за послугу розподілу(передачі) електричної енергії .

5.1  Оплата за послугу розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальнику з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи.

6.Термін виставлення рахунку за електричну енергію та строки та способи його оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Рахунок за спожиту електричну енергію надається Постачальником Споживачу у місяці, наступному за розрахунковим.

Не отримання Споживачем рахунку Постачальника не звільняє Споживача від виконання зобов’язань з оплати електричної енергії. Інформацію про суму до оплати можна отримати через систему онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника, системи інтернет-розрахунків та у банківських відділеннях (АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Айбокс Банк», ПрАТ «Банк Фамільний»), через платіжні термінали фінансових систем (ФК «Система», ТОВ «Фінансова компанія МБК»), у автоматизованих відділеннях зв’язку АТ «Укрпошти», у Центрах обслуговування клієнтів Постачальника, за телефонами кол-центру, які розміщені на сайті Постачальника.

Для можливості отримання рахунку Постачальника електронною поштою чи у «Персональному кабінеті», Споживач повинен вказати електронну адресу в заяві-приєднання чи зареєструватися у «Персональному кабінеті».

6.2  Термін оплати рахунків - 10 робочих днів від дати отримання рахунка, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

6.3 Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Споживач може здійснювати оплату за спожиту електричну енергію:

 • у системі онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет). Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:
 • електронна пошта ___________@___________;
 • ім’я та прізвище відповідальної особи ____________________;
 • номер мобільного телефону __________________.
 • через платіжні термінали чи системи інтернет-розрахунків;
 • у банківських відділеннях;
 • у відділеннях зв’язку АТ «Укрпошти»;
 • в інший не заборонений законодавством спосіб.

7.Інформаційні повідомлення.

7.1. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє:

 • через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,
 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,
 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,
 • в центрах обслуговування споживачів,

тощо.

8.Постачання електричної енергії вразливим споживачам,урахування пільг та субсидій.

8.1 Надаються у порядку та розмірі визначеному чинним законодавством України.

9.Розмір пені за порушення строків оплати

9.1 За порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,01% за кожний день прострочення платежу не враховуючи день фактичної оплати. Дана сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком та оплачується на поточний рахунок Постачальника.

10.Штрафні санкції за дострокове припинення Договору з ініціативи Споживача (без попередження в термін)

10.1 Відсутні.

11.Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг

11.1 Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Строк дії договору та умови пролонгації

12.1 Термін дії договору: до "____"_____________20__р.

13.Звіряння розрахунків.

13.1 Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

14.Територія здійснення ліцензованої діяльності.

14.1 Івано-Франківська обл.

Ця комерційна пропозиція набуває чинності з 01 січня 2020 року

 

 • Термін дії договору в частині постачання електроенергії встановлюється наступним чином: для власників об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору у разі згоди Сторін; для користувачів об’єктів – на термін, зазначений у документі, який підтверджує право користування; для будівельних майданчиків – на термін, зазначений у дозвільних документах. В частині зобов’язань сторін, що виникли під час його дії, для всіх споживачів до повного їх виконання.
 • Інформація про наявність пільг станом на день укладання Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднання. Якщо Споживач або члени його сімї отримають право на пільги з оплати електричної енергії , то вони повинні негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

___________                                                                                                     

   Дата                                                                   Підпис Споживача