Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція № 2 «Для побутових потреб (по факту)» діє з 1.01.2021

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1. Ця комерційна пропозиція застосовується для споживачів

1.1. юридичних осіб, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (гуртожитки, оздоровчі табори) в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб; електричної енергії, яка використовується в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

1.2. споживачів-суб'єктів господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню;

1.3. електричної енергії, яка використовується в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

1.4. електричної енергії, яка спожита на комунально-побутові потреби релігійних організацій.

2. Ціна (тариф) електричної енергії

2.1. Розрахунок за спожиту електроенергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором.

3. Розрахунковий період

3.1. Календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який починається з 1 числа поточного місяця та триває до 31 числа (включно).

4. Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії

4.1. Через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи.

4.2. Оплата послуги з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Споживачем на підставі виставленого Постачальником окремого рахунку з розподілу (передачі) електричної енергії або на підставі рахунку за спожиту електричну енергію, в якому Постачальником окремим рядком зазначаються дані про вартість послуги з розподілу (передачі) електричної енергії.

 Розрахунок вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється на підставі регульованих тарифів на послугу з розподілу (передачі) оператору систем розподілу (передачі)  та з врахуванням обсягів розподіленої (переданої) електричної енергії Споживачу відповідно до даних комерційного обліку.

4.3. Зміна регульованих тарифів на послугу з розподілу (передачі) оператору систем розподілу (передачі), у встановленому законодавством порядку, є підставою для зміни Постачальником ціни цього Договору в односторонньому порядку.

5. Спосіб та терміни оплати

5.1. Оплата за фактично спожиту електроенергію відповідно до даних комерційного обліку

5.2. Термін надання остаточного рахунку за спожиту електроенергію електропостачальником – протягом 3 робочих днів з моменту отримання інформації про обсяги споживання, згідно з даними комерційного обліку

5.3. Термін оплати рахунків – 5 робочих днів від дати отримання рахунку.

6. Термін виставлення рахунку за електричну енергію та терміни його оплати

6.1. Здійснення розрахунків за електричну енергію – система онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет).

6.2. Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:

  1. 6.2.1. ім’я та прізвище відповідальної особи _______________________________________________;
  2. 6.2.2. електронна пошта______________@___________;
  3. 6.2.3. контактний номер мобільного телефону.

6.3. Онлайн-розрахунки Сторони проводять в електронному вигляді, а саме: акти, рахунки, повідомлення про припинення постачання електроенергії, акти звірки та інші документи (далі - Документи), якими Сторони здійснюють обмін у процесі виконання цього Договору надаються Сторонами в електронному вигляді через  Персональний кабінет. Такі електронні документи визначаються Сторонами як офіційні.

6.4. Споживач самостійно отримує рахунок на оплату електричної енергії не пізніше 10 (десятого) календарного дня наступного за розрахунковим періодом у Персональному кабінеті. Якщо рахунок за електроенергію не був отриманий Споживачем через Персональний кабінет на 10 (десятий) календарний день наступний за розрахунковим – він вважається таким, що вручений Постачальником Споживачу 10 (десятого) календарного дня наступного за розрахунковим місяцем та Споживач вважається з ними ознайомлений. Строк оплати такого рахунку обчислюється з наступного робочого дня після його вручення.

6.5. Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє на електронну пошту Споживача та/або номер мобільного телефону (вказані у цьому Договорі). У разі зміни реєстраційних даних Споживач зобов’язується повідомити Постачальника про такі зміни та підписати додатковий правочин. У випадку неповідомлення Споживачем Постачальника про зміну реєстраційних даних, відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору несе Споживач. Сторони зобов’язуються не розголошувати реєстраційні дані, зокрема пароль доступу до Персонального кабінету та унікальний код Споживача.

7. Розмір пені/ штрафу за порушення термінів оплати

7.1. За порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, 3 % річних та інфляційні збитки. Ця сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

8. Термін дії договору та умови пролонгації

8.1. Договір набирає чинності з дати постачання електричної енергії, вказаної у Заяві-приєднання Споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії, якщо протягом трьох робочих днів споживачу не буде повідомлено про його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.

8.2. Договір діє з моменту набрання чинності до 31.12.2021 року.

8.3. Дія Договору припиняється з таких підстав:

8.3.1. анулювання Постачальнику ліцензії на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії Споживачу;

8.3.2. одну із сторін у встановленому законом порядку визнано банкрутом;

8.3.3. у разі зміни власника/користувача об’єкта електропостачання Споживача;

8.4. Постачальник має право достроково розірвати Договір, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках:

8.4.1. споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з умовами Договору та Комерційної пропозиції

8.4.2. відсутності економічної вигоди від подальшого виконання умов договору, що неминуче призведе до збитків Постачальника;

8.4.3. споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не вжив заходів щодо усунення такого порушення у термін, що становить 5 робочих днів

8.5. У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

8.6. Договір може бути пролонгований на аналогічний період (на такий же термін) за умови відсутності письмового повідомлення від однієї із сторін про розірвання Договору.

9. Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг

9.1. Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

10. Звіряння розрахунків

10.1. Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

11. Територія здійснення ліцензованої діяльності

Україна

12. Урахування пільг, субсидій

Відсутнє

13. Постачання захищеним споживачам

Відсутнє

Ця комерційна пропозиція набуває чинності 1 січня 2021 року