Чат бот
067 50 40 200 066 50 40 200 0342 78 00 10
account phone phone

Комерційна пропозиція №1.1 для населення з 01.01.2021

«Для дому із застосуванням цін, диференційованих за періодами часу (годинами) доби»

В якості постачальника електричної енергії ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" пропонує споживачам:

1.Ця комерційна пропозиція застосовується для

1.1 Побутових споживачів - фізичних осіб, які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність.

2.Ціна електричної енергії.

2.1. Розрахунок за спожиту електроенергію за цінами, встановленими постановами Кабінету Міністрів України чи іншими нормативно правовими актами.

Можливе здійснення розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу. Ціни за посиланням.

3.Розрахунковий період.

3.1 Календарний місяць (починаючи з першого по останній день кожного місяця).

 

4.Спосіб оплати.

4.1 Оплата за фактично спожиту електроенергію відповідно до даних комерційного обліку.

 

5.Спосіб оплати за послугу розподілу (передачі) електричної енергії .

5.1  Оплата за послугу розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальнику з наступним переведенням цієї оплати оператору системи.

 

 

6.Термін виставлення рахунку за електричну енергію, терміни та способи його оплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються Постачальником споживачу в місяці, наступному за розрахунковим, одним із способів:

- у відповідному Центрі обслуговування користувачів;

- через Персональний кабінет споживача;

- електронною поштою;

- факсимільним зв’язком;

- поштовим зв’язком;

- кур’єром;

- мобільним додатком Постачальника;      

- іншими способами з використанням інформаційних технологій у системі електронного документообігу в порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії споживачу.

Споживачі, які користуються Персональним кабінетом та мобільним додатком Постачальника самостійно формують рахунки на оплату за спожиту електричну енергію.

Для можливості отримання рахунку Постачальника електронною поштою чи у «Персональному кабінеті», Споживач повинен вказати електронну адресу в заяві-приєднання чи зареєструватися у «Персональному кабінеті».

6.2  Термін оплати рахунків - 10 робочих днів від дати отримання рахунка, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

6.3 Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Споживач може здійснювати оплату за спожиту електричну енергію:

 • у системі онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника (далі – Персональний кабінет). Для реєстрації у Персональному кабінеті Споживач використовує такі дані:
 • електронна пошта ___________@___________;
 • ім’я та прізвище відповідальної особи ____________________;
 • номер мобільного телефону __________________.
 • через платіжні термінали чи системи інтернет-розрахунків;
 • у банківських відділеннях;
 • у відділеннях зв’язку АТ «Укрпошти»;
 • в інший не заборонений законодавством спосіб.

Інформацію про суму до оплати можна отримати через систему онлайн-розрахунків «Персональний кабінет» на web-сайті Постачальника, системи інтернет-розрахунків та у банківських відділеннях (АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Айбокс Банк», ПрАТ «Банк Фамільний»), через платіжні термінали фінансових систем (ФК «Система», ТОВ «Фінансова компанія МБК»), в автоматизованих відділеннях зв’язку АТ «Укрпошти», у центрах обслуговування клієнтів Постачальника, за телефонами кол-центру, які розміщені на сайті Постачальника.

7.Інформаційні повідомлення.

7.1 Всі інформаційні повідомлення Постачальник направляє:

 • через особистий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет
 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору або надану іншим способом
 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору або наданий іншим способом
 • Push-повідомленням на мобільний додаток
 • у чат-боті
 • в центрах обслуговування споживачів  

тощо.

8.Постачання електричної енергії вразливим споживачам, урахування пільг та субсидій.

8.1 Надаються у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством України*.

 

9.Розмір пені за порушення термінів оплати

9.1 За порушення термінів оплати за спожиту електроенергію, визначених відповідним Договором, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,01% за кожен день прострочення платежу, не враховуючи день фактичної оплати. Ця сума зазначається у розрахунковому документі окремим рядком та оплачується на поточний рахунок Постачальника.

10.Штрафні санкції за дострокове припинення Договору з ініціативи Споживача (без попередження в термін)

10.1 Відсутні.

11.Компенсація за недотримання комерційної якості надання послуг

11.1 Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

12. Термін дії договору та умови пролонгації

12.1 Договір укладається на термін до кінця календарного року. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 21 календарний день до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не заявить про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України та цим Договором, але в будь–якому випадку Договір діє до повної оплати заборгованості по Договору, включаючи штрафні санкції.

13.Звіряння розрахунків.

13.1 Звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту проводиться за вимогою Сторін.

14.Територія здійснення ліцензованої діяльності.

14.1 Івано-Франківська область. Оператори системи розподілу, які здійснюють господарську діяльність на території Івано-Франківської області:  АТ«Прикарпаттяобленерго»; АТ«Укрзалізниця» (частково),  ВАТ «Тернопільобленерго» (частково); АТ«Чернівціобленерго»(частково); ПрАТ  «Львівобленерго» (частково).

15.Можливість постачання захищеним споживачам.

15.1 Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.

Ця комерційна пропозиція набуває чинності з 01 січня 2021 року

Примітка:

 • Термін дії договору в частині постачання електроенергії встановлюється таким чином: для власників об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору у разі згоди Сторін; для користувачів об’єктів – до кінця поточного року з умовою пролонгації договору у разі згоди Сторін в межах терміну, що зазначений у документі, який підтверджує право користування. В частині зобов’язань сторін, що виникли під час його дії, для всіх споживачів - до повного їх виконання.

*Інформація про наявність пільг станом на день укладання Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднання. Якщо Споживач або члени його сімї отримають право на пільги з оплати електричної енергії , вони повинні негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

 

 

_________________                                                                         _____________________

    Дата                                                                                             Підпис Споживача